MagyarEnglish
 
 
 • itk holding
 • küldetés
 • galéria
 • üzletágak
 • consulting üzletág
 • közlekedési üzletág
 • IT és távközlési üzletág
 • energetika és környezetvédelem
spacer
 • Intertanker
 • Pandant
 • Inter traction electrics
 • Interboat
 • Intertraffic
  spacer
Közlekedési üzletág PDF Nyomtatás E-mail

Az ITK Holding Zrt. kiemelt küldetésének tekin­ti, hogy teljes körű megoldásokkal segítse a kor­mányzat, az önkormányzatok, multinacionális, kis- és középvállalatok munkáját a közlekedés terüle­tén. A magyar közlekedés fejlesztése érdekében nyitottak vagyunk partnereink céljainak megérté­sére, támogatására, saját és külső erőforrások be­vonásával. Fenn kívánjuk tartani meghatározó sze­repünket a hazai közlekedés különböző igényeinek teljesítésével, előremutató megoldások bevezeté­sével. Tevékenységünk során vezérelvként fogal­mazódik meg, hogy partnereink igényeit az elvárt­nál is magasabb színvonalon elégítsük ki és meg­könnyítsük, hatékonyabbá tegyük munkájukat.
 


A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásainkat pontosan, nemzetközi szinten is ki­emelkedő szaktudással rendelkező munkatársainkkal végezzük. Ennek eredményeképpen a magyar és nem­zetközi közlekedési ipar részére jól használható, sta­bil, megbízhatóan és hatékonyan működő rendszere­ket tervezünk és kivitelezünk. Megoldásaink tervezé­sénél és fejlesztésénel nem pusztán technológiákban gondolkodunk, hanem olyan közlekedési rendszerek­ben, melyek megfelelnek a társadalom egyre növek­vő kihívásainak.

Hitünk szerint az ITK Holding sikerének alapvető feltétele, egyúttal működésének legfon­tosabb célja, hogy partnereink, megrendelőink részére korszerű és versenyképes szolgáltatá­sokat nyújtdsunk, szolgáltatásaink minőségét fo­lyamatosan javítsuk.Feladatainkat magas erköl­csi, szakmai és gazdasági normák szerint végez­zük.
 


Társaságunk az ISO EN 9001:2000 és az ISO 27001:2005 szabvány szerint működik, amely biz­tosítja szolgáltatásaink magas színvonalának szinten tartását. Az ISO EN 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítás az Európai Unió finanszírozá­sával, az Európa Terv keretein belül valósult meg.

 
 

ITK Holding Zrt. - 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.
Tel.: +36 1 422 1650 - Fax: +36 1 422 1651
e-mail: info@intertanker.hu - www.itkholding.hu